Tagadi restauraatorite päev

 

 

Info: restauraatoritepaev@unic-moto.ee või (+372) 50 18 426

Information in English

Информация на русском языке

TAGADI RESTAURAATORITE PÄEV on aastakümneid toimunud iga aasta mai ja oktoobri esimesel pühapäeval Saku vallas Tagadi külas.    

Sellele üritusele on oodatud inimesed, keda huvitab Eesti vanatehnikaajalugu ning kes tegelevad vanatehnika restaureerimisega või saavad restauraatoreid nende töös ja hobis aidata. Ostmisest ja müümisest on märksa olulisem vanatehnika alase infoliikuvuse tagamine. Tagadi Restauraatorite päev sai alguse Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto klubilisest üritusest, mis on aastatega laienenud Eesti suurimaks vanatehnikasündmuseks.      

Kauplemise, kauplejaks registreerimise ja Tagadi Restauraatorite päeva külastamise kord 05.05.2024

 1. Restauraatorite päeval kauplejana osalemiseks tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerimine algab 1. aprillil 2024.
 2. Kaubelda tohib ainult vanatehnika ja sellega seonduvaga. Vanatehnikaks loeme üle 35-aastaseid liiklusvahendeid ja nende detaile, seonduvaks loeme vanavara ja antiiki. Muu kauplemine on keelatud.
 3. Rangelt on keelatud kaubelda nii külm- kui tulirelvade, lõhkekehade või nende osadega, samuti kõikvõimalike relvade ja lõhkekehadega sarnanevate esemetega, näiteks mulaažidega. Müügikeeld kehtib sõltumata sellest, kas eelnimetatud esemed on deaktiveeritud või kas neil on olemas müügiluba.
 4. Kauplejad on kohustatud Restauraatorite päeva korraldaja nõudmisel esitama müügiks toodud kauba üle vaatamiseks. Kõikide kauplejate nimed avaldatakse osalejatele.
 5. Kaupleja, kes ei täida Restaureerijate päeval kehtestatud kauplemisreegleid, jääb ilma müügiõigusest ning peab vabastama talle eraldatud müügiplatsi. Müügiplatsi eest makstud tasu müüjale sellisel juhul ei tagastata.
 6. Müügiplatsi reserveerimiseks valib kaupleja plaanilt soovitud müügiplatsi ning saadab sooviavalduse koos täidetud ankeediga siit. Enne reserveerimist on soovitatav kontrollida platsi saadavust reserveeringute tabelist. Telefoni teel (+372) 501 8426 anname infot ja abistame registreerimistoimingutel.
 7. Kui soovitud müügiplats on vaba ning kauba profiil on sobiv, reserveeritakse see soovijale ning antakse sellest kauplejale teada ankeeti jäetud e-posti aadressi kaudu. Vastav märge tehakse ka reserveeringute tabelisse.
 8. Reserveering kehtib kolm päeva, millise aja jooksul tuleb tasuda platsi reserveerimismaks.
 9. Registreerinuks loeme kaupleja, kes on korrektselt täitnud ankeedi ja saatnud selle korraldajale. Ankeedile positiivse vastuse saamise järel tasub müüja platsi eest Unic-Moto arveldusarvele. Vastav märge tehakse ka reserveeringute tabelisse.
 10. Püsiklientidele eelreserveeritakse väljakujunenud müügikoht automaatselt ning eelreserveering võetakse maha juhul, kui kaupleja avaldab selleks soovi või kui platsimaks ei ole tasutud 5.05 toimuvale Restauraatorite päevale eelneva kuu 10. (kümnendaks) kuupäevaks.
 11. Müügiplatsi maksumus on €25 (3×6m), €35 (4x10m) ning €30 (ülejäänud suurused 4×8; 3×8; 3×7; 4×6 meetrit). Platsi valikul tuleb kauplejal arvestada müüdava kauba ja transportaluse mõõtmetega. Platsi piiridest väljumine ei ole lubatud.
 12. Osavõtutasu maksja nimi avaldatakse kauplejate nimekirjas. Pangaülekannet käsitletakse kinnitusena “Restauraatorite päeva korraga” tutvumise kohta.
 13. Kohapeal ei ole võimalik kauplejaks registreeruda ega osavõtutasu maksta (va. erandjuhul, kui organisaatoritega on sellekohane eelnev kokkulepe).
 14. Kauplemise territoorium on kauba laadimiseks avatud laupäeva õhtul kell 18 -24 ja pühapäeval hommikul kell 06-09, sellel ajal on avatud peavärav. Restauraatorite päev algab külastajatele pühapäeval kell 8 ja lõpeb kell 15.
 15. Korraldajal on õigus muuta Restauraatorite päeva korraldust ja kava vastavalt vajadusele, info muudatuste kohta avaldatakse www.unic-moto.ee lehel. Korraldaja ei vastuta kauplejate korrektselt kinnitamata müügitelkide ja muude ilmastikuolude tõttu liikuda võivate esemete tekitatud kahjude eest.
 16. Annan nõusoleku esitatud andmete kasutamiseks seoses Tagadi Restauraatorite päevaga.

Sissepääs laadale maksab 5 eurot, kuni 16-aastastele on sisenemine tasuta. Unic-Moto liikmetele on sissepääs tasuta.

Asukoht

Panga rekvisiidid

Konto omanik: EVMK UNIC-MOTO
IBAN/arve number: EE512200221011926253

SWEDBANK AS (Liivalaia 8, Tallinn, Estonia)

SWIFT/BIC: HABAEE2X

Selgitus: “Platsi number ja kaupleja nimi”

 

130 aastat mootorratta leiutamisest

2015. aasta on mootorrattamaailmas olulise tähtsusega, sest 130 aastat tagasi leiutati maailma esimene mootorratas. Eestisse jõudis tsikkel täpselt 10 aastat hiljem – 1895. aasta 19. mail. Just mootorratta juubelile ongi tänavu pühendatud Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto väljapanek 20.-22. märtsil 2015 toimuval Tartu Motoexotikal www.motoexotika.ee. Vaadake ka pilte Motoexotikal toimunust!

Mootorratas ehitati uue mootori katsetuseks
Kui Nikolaus Otto neljataktilisel „ottomootoril“ kasutati ühe hobujõu tootmiseks konstruktioonis 600 kg metalli, siis Gotlieb Daimler konstrueeris koos Wilhem Maybachiga kerge, tollal hiilgavate tehniliste näitajatega mootori: 246 cc, 40kg, 0,5 hj, 700p/min. Mootor oli vaja testimiseks kuhugi paigutada ning juhuslik valik langes Karl Friedrich von Draisi 1817. aastal leiutatud jooksurattale, mille täiustamisel ei jäänudki sellest suurt midagi algupärast järele peale kahe ratta, kuhu lisati veel kaks väikest tugiratast. Mootorratta klassikaline konstruktsioon oli leiutatud. Hiljem prooviti veel erinevaid lahendusi, mis ei viinud kuhugi. „Reitwagen“ patendeeriti 29. augustil 1885. aastal (patent DRP 36423). Samuti sobitati uut mootorit paadile ning täiustatult ja kohendatult pandi ka kahesilindriline V-mootor hobuvankri peale – nii sündiski auto. Mootorratas oli selleks ajaks juba leiutatud, kuid jäi veel üheksaks aastaks unustusse.
1894. aastal alustati Münchenis seeriaviisiliselt tootma kaherattalist sõiduriista nimega Hildebrand & Wolfmüller, kusjuures esmakordselt kasutati sõna motorrad ehk mootorratas. Seda ratast toodeti kolm aastat.

120 aastat Eesti mootorratta ajalugu ja esimene kiirusrekordi püstitamine
Esimene tutvustav artikkel mootorrattast Hildebrand & Wolfmüller ilmus 1894. aasta ajalehes „Eesti Postimees“ nr 24 ja ratta esmaesitlus Eestis, mille korraldas John Schümann ajakirjanikele, toimus   Loe edasi 130 aastat mootorratta leiutamisest

Vanasõidukid ja „must number“

Vaata kõikide mootorrataste musta numbri akte siit!

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse kohaselt on vanasõiduk teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv sõiduk, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat ja mis on vanasõidukiks tunnustatud. Sellistel vanasõidukitel on õigus kanda musta numbrimärki, mis näitab, et sõiduk vastab vanasõidukina registreeritava sõiduki tehnonõuetele ja originaalsusele kehtestatud nõuetele.

Vanasõidukina tunnustamist teostavad vähemalt viie vanasõidukiklubi määratud ja Maanteeameti tunnustatud kaks asjatundjat, kes väljastavad vanasõidukina tunnustamise akti. Vanasõidukina tunnustamine, tunnustamise akti väljastamine ning selle juurde kuuluvad toimingud teostatakse sõiduki omaniku või vanasõidukina tunnustamise taotleja kulul.

Vanasõidukiks tunnustamine annab käesoleval ajal rahalises vääringus mõõdetava väärtusena õiguse läbida korraline tehniline ülevaatus iga nelja aasta järel. Vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivusaeg on 12 aastat, hilisem vanasõidukiks tunnustamise akt muudab kehtetuks varasemalt väljastatud aktid.

Lisaks asjakohastes õigusaktides kehtestatud nõuetele on Eesti Vanatehnika Klubide Liit koostanud mõisteid ja põhimõtteid selgitava käsiraamatu, et vajalik info oleks teada juba enne sõiduki taastamise juurde asumist. Lae endale käsiraamat alla siit!

Käsiraamat vene keeles on leitav siit.

Restaureerimisseminar 2015

Lisatud esinejate ettekanded uudistamiseks neile, kel polnud võimalik kohal viibida!

Veebruarikuu viimasel laupäeval toimub algusega kell 10 Tallinnas, Mulla tn 7 (Pelgulinna Gümnaasium) Unic-Moto restaureerimisseminar.

Orienteeruv ajakava, esinejad ja teemad:

10.00-11.30
Läti vanatehnika restaureerija Juris Ramba räägib aspektidest vanasõidukite restaureerimisel ja säilitamisel. Kuidas vältida vanasõidukite tagavaraosade rikkumist, malmist valudetailide taastamine külmtehnoloogia või keevituse teel, alumiiniumi ja silumiini keevitus, vanamootorrataste värvkatted, nikli ja kroompindade ettevalmistamine ning mootorrataste kütusepaagid: galvaniseerimine, värvimine, joonte pealekandmine, sisepindade roostekaitse ja etanooli kaasnevad efektid.

11.30-12.00
Märt Karu räägib kroomimise ettevalmistustöödest, erinevatest võimalustest ja tehnoloogiast.

12.00-13.00
Avo Kompuse ettekanne enamlevinud vanamootorrataste generaator- ja laadimisseadmetest, tööpõhimõtetest ja tehnilistest lahendustest, generaator- ja regulaatorite seadistamise üldpõhimõtetest. Lisaks tüüprikked, rikkepõhjused ja võimalikud remondivõtted rikete kõrvaldamiseks välioludes.

13.00-13.45 Lõuna

13.45-14.45
Moto-Survivali koolitaja Aldis Alus räägib mootorratta dünaamikast, grupisõidu põhireeglitest ning statistikast.

14.45-15.30
Indrek Sirk, liikluskindlustusseadusest ja kroomdetailide restaureerimisest Narvas

15.30-16.00
Urmas Teearu teeb ettekande vanatehnika säilitamisest (Soomes säilitusseminaril räägitu põhjal).

Palun teatada osavõtust hiljemalt 20. veebruariks foorumi, e-maili unicmoto@unic-moto.ee või telefoni teel +3725050598.

Unic-Moto liikmetele seminar tasuta, teistele 5 eurot (sisaldab lõunasööki).

Tempo 2014

Vastselt ilmunud ajakirja “Tempo” numbrist saate lugeda järgmist:

Mõttemõlgutusi mööduvast aastast, Jaan Sild
Unic-Moto silmapaistev väljapanek Motoexotikal, Heiki Vint
Virumaa piirkonna minevik,olevik ja tulevik, Reigo Vilu
Päikeseline reis Saksamaa laadale, Raili Bachmann ja Gerli Ramler
Pärnu Moto 2014, Jüri Bäärs
Miks mulle meeldivad mootorrattad?, Heik Reitel
Vanatehnikaüritused varasügisesel Inglismaal, Ivar Lindla
Wana-Kolga Tsiklitalli hooaeg 2014, Meelis Remmel
Rattaost Poola Lodži laadalt, Priit Pedak
International IndianRally 2014, Ave Lindla
Mõtteid Tagadi Restauraatorite päevast, Maarek Heinsaar
Agu Koop käis Soomes
Registreeritud mootorrataste arv
Tuula Motofestival 2014

Head uudistamist!

vanamootorratturite pesa. aastast 1976.