Klubiga liitumine

Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes soovib osaleda ühingu töös ning kes tunnistab ühingu põhikirja  ning klubi liikme aukoodeksit. Soovitavalt ootame koos avaldusega ka liituda soovija lühitutvustust ja pilte vanamootorrattast või projektist(dest). See võib olla vabas vormis tekst e-kirjas mida ootame koos digiallkirjastatud ja täidetud sooviavaldusega e-postile unicmoto@unic-moto.ee

või allkirjastatud avaldust paberkandjal klubi aadressile:

EVMK UNIC-MOTO
Tagadi tee 1, Kurtna küla
Saku vald, 75518 Harjumaa

NB. Lisainfo, tutvustuse ja piltide saatmine on vabatahtlik!

Ühekordne sisseastumismaks €25 ja liikmemaks jooksva aasta eest summas €20 (õpilastele ja pensionäridele €10) tasuda klubi arveldusarvele:

Saaja: EESTI VANAMOOTORRATTAKLUBI UNIC-MOTO
Saaja konto, Swedbank: EE512200221011926253
Selgitus: Sisseastumis- ja liikmemaks (aasta)

 

vanamootorratturite pesa. aastast 1976.