Autori Andrus Lüüding postitused

Tagadi Restauraatorite päev TOIMUB!!!

Info: restauraatoritepaev@unic-moto.ee või (+372) 50 18 426

Information in English

Информация на русском языке

TAGADI RESTAURAATORITE PÄEV on aastakümneid toimunud iga aasta mai ja oktoobri esimesel pühapäeval Saku vallas Tagadi külas. 2020. aastal tuli COVID-19 tõttu mõlemad üritused ära jätta, samuti jäi ära 2021. aasta kevadine Tagadi Restauraatorite päev.       

Sellele üritusele on oodatud inimesed, keda huvitab Eesti vanatehnikaajalugu ning kes tegelevad vanatehnika restaureerimisega või saavad restauraatoreid nende töös ja hobis aidata. Ostmisest ja müümisest on märksa olulisem vanatehnika alase infoliikuvuse tagamine. Tagadi Restauraatorite päev sai alguse Eesti Vanamootorrattaklubi „Unic-Moto” klubilisest üritusest, mis on aastatega laienenud Eesti suurimaks vanatehnikasündmuseks.  

Loe edasi: http://unic-moto.ee/tagadi-restauraatorite-paev/

VANASÕIDUKITE REGISTER

Vanasõidukite eriliste numbrimärkide tähistamise traditsioon ulatub Eestis 1980. aastasse. Tavalisest erineva numbri saab selline sõiduk, mis on kõrge originaalsusega ning väga heas seisukorras. Lisaks kvaliteedimärgile on musta numbriga vanasõidukitel ka pikem ülevaatuse periood ning puudub sundkindlustus. Erinevate maksude kehtestamisel on vanasõidukid alati “välja arvatud” staatuses.

Eesti Vanatehnika Klubide Liit on vabatahtlike abiga kogunud ühtsesse registrisse kõik Eestis vanadele sõidukitele antud erilised numbrimärgid ja nende sõidukite tehnilised andmed. Register avalikustati EVKL aastakoosolekul 29.05.2021. Registris on avaldatud NSVL ajal klubi Unic
väljastatud numbrid, 1990. aastatel väljastatud eriseeria numbrimärgid
ning 2000. aastate alguses väljastatud unikaalsed numbrimärgid. Kõige suurem maht on loomulikult vanasõidukitel, mida on alates 2007. aastast tunnustatud juba ligi 800 sõidukit.

Registrist leiab ka statistika ning juhised, kuidas vanasõidukit tunnustada. Kui taastad autot või mootorratast, siis on võimalik registrist piltide ja aktidel olevate märkuste abil ise veel paremini teha. Hindamiste puhul tuleb muidugi arvestada, et sõidukid olidki erinevalt komplekteeritud ning ega ekspert ka viimase poldipeani igat sõidukit tunne. Uhkusega saab siiski öelda, et Eesti must number on tugev kvaliteedimärk ka mujal maailmas.

Vanasõidukite registriga saab tutvuda Eesti Vanatehnika Klubide Liidu kodulehel register.evkl.ee.

Igaüks saab ka olla abiks meie vanatehnikaregistri täiendamisel – eelkõige on abiks nii uuemate kui vanemate piltide saatmine meie vanasõidukitest. Eriti huvitavad on vanad ajaloolised pildid kümnendite tagant.

EVKL – Eesti Vanatehnika Klubide Liit