Rubriigiarhiiv: Kokkuvõtted

VANASÕIDUKITE REGISTER

Vanasõidukite eriliste numbrimärkide tähistamise traditsioon ulatub Eestis 1980. aastasse. Tavalisest erineva numbri saab selline sõiduk, mis on kõrge originaalsusega ning väga heas seisukorras. Lisaks kvaliteedimärgile on musta numbriga vanasõidukitel ka pikem ülevaatuse periood ning puudub sundkindlustus. Erinevate maksude kehtestamisel on vanasõidukid alati “välja arvatud” staatuses.

Eesti Vanatehnika Klubide Liit on vabatahtlike abiga kogunud ühtsesse registrisse kõik Eestis vanadele sõidukitele antud erilised numbrimärgid ja nende sõidukite tehnilised andmed. Register avalikustati EVKL aastakoosolekul 29.05.2021. Registris on avaldatud NSVL ajal klubi Unic
väljastatud numbrid, 1990. aastatel väljastatud eriseeria numbrimärgid
ning 2000. aastate alguses väljastatud unikaalsed numbrimärgid. Kõige suurem maht on loomulikult vanasõidukitel, mida on alates 2007. aastast tunnustatud juba ligi 800 sõidukit.

Registrist leiab ka statistika ning juhised, kuidas vanasõidukit tunnustada. Kui taastad autot või mootorratast, siis on võimalik registrist piltide ja aktidel olevate märkuste abil ise veel paremini teha. Hindamiste puhul tuleb muidugi arvestada, et sõidukid olidki erinevalt komplekteeritud ning ega ekspert ka viimase poldipeani igat sõidukit tunne. Uhkusega saab siiski öelda, et Eesti must number on tugev kvaliteedimärk ka mujal maailmas.

Vanasõidukite registriga saab tutvuda Eesti Vanatehnika Klubide Liidu kodulehel register.evkl.ee.

Igaüks saab ka olla abiks meie vanatehnikaregistri täiendamisel – eelkõige on abiks nii uuemate kui vanemate piltide saatmine meie vanasõidukitest. Eriti huvitavad on vanad ajaloolised pildid kümnendite tagant.

EVKL – Eesti Vanatehnika Klubide Liit

Vanatehnika sundkindlustusest

Kehtiv liikluskindlustuse seadus näeb ette sundkindlustuse liiklusregistrisse kantud sõidukitele, mille viimasest kindlustuslepingust on möödunud 12 kuud. Kuna liikluskindlustuse seadus jõustus 01.10.2014, siis lõppesid kõik senised maksevabad kindlustuslepingud. Seega möödub 12 kuud viimasest kindlustuslepingust mitmekümnel tuhandel liiklusregistrisse kantud sõidukil 01.10.2015.

Meie seas on kindlasti keskmisest rohkem inimesi, keda sundkindlustus võib ees oodata. Seetõttu lisame siia lingi Liikluskindlustuse Fondi kodulehele, kus on üsna lihtsalt lahti kirjutatud, kuidas käituda, et vältida sundkindlustust.

http://www.eksl.ee/et/sundkindlustus

Kõige lihtsam on kontrollida oma registrisse kantud sõidukeid otse Maanteeameti liiklusregistrist. Nimelt jaguneb liiklusregister kaheks – nö aktiivne register sõidukitele, mida kasutatakse teeliikluses ning arhiiv, kuhu kantakse sõidukid, mille registrikanne on peatatud või mis on ajutiselt registrist kustutatud. Sundkindlustust rakendatakse üksnes aktiivses registris olevatele sõidukitele, va vanasõiduk ja võistlussõiduk.

Soovitan kindlasti kasutada Maanteeameti keskkonda eteenindus.mnt.ee. Riigiportaali eesti.ee kaudu sisenedes ei ole andmed täielikud.

Kui sõidukil puudub kehtiv kindlustus ja selle lõppemisest on möödunud rohkem kui 12 kuud, siis rakendatakse sundkindlustust. Esialgu 30 päevaks, seejärel edasi 90 päeva kaupa, kuni sõidukile on tehtud omaniku enda poolt kindlustus või sõiduk registrist ajutiselt kustutatud.

Mopeedide-mootorrataste sundkindlustuse makse määr on 9-21 eurot kuus, sõiduautodel 21-54 eurot kuus, veoautodel veel kallim. Ise kindlustust tehes on see kindlasti odavam. Oluline on ka see, et vaatamata sundkindlustusele tuleb kindlustusjuhtumi toimumisel ikkagi maksta ka omavastutust, mis on 640 eurot.

Sõiduki omanik saab sõiduki liiklusregistrist ajutiselt kustutada Maanteeameti e-teeninduse kaudu määrates ajutise kustutamise tähtaja (maksimaalselt 24 kuud). Registrikande saab taastada igal ajal ning need registrikanded on riigilõivuvabad. Kui viimase tehnoülevaatuse JA viimase kindlustuspoliisi lõppemisest on möödunud 24 kuud, siis peatatakse Maanteeameti poolt automaatselt liiklusregistri kanne ning ka sellise sõiduki suhtes ei ole kindlustus kohustuslik. Registrikande peatamiseks peavad mõlemad tähtajad olema möödunud rohkem kui 24 kuud tagasi. Sõiduk kantakse automaatselt registrisse tagasi tehnoülevaatuse läbimisel.

Indrek Sirk
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli