Rubriigiarhiiv: Kokkuvõtted

Vanatehnika sundkindlustusest

Kehtiv liikluskindlustuse seadus näeb ette sundkindlustuse liiklusregistrisse kantud sõidukitele, mille viimasest kindlustuslepingust on möödunud 12 kuud. Kuna liikluskindlustuse seadus jõustus 01.10.2014, siis lõppesid kõik senised maksevabad kindlustuslepingud. Seega möödub 12 kuud viimasest kindlustuslepingust mitmekümnel tuhandel liiklusregistrisse kantud sõidukil 01.10.2015.

Meie seas on kindlasti keskmisest rohkem inimesi, keda sundkindlustus võib ees oodata. Seetõttu lisame siia lingi Liikluskindlustuse Fondi kodulehele, kus on üsna lihtsalt lahti kirjutatud, kuidas käituda, et vältida sundkindlustust.

http://www.eksl.ee/et/sundkindlustus

Kõige lihtsam on kontrollida oma registrisse kantud sõidukeid otse Maanteeameti liiklusregistrist. Nimelt jaguneb liiklusregister kaheks – nö aktiivne register sõidukitele, mida kasutatakse teeliikluses ning arhiiv, kuhu kantakse sõidukid, mille registrikanne on peatatud või mis on ajutiselt registrist kustutatud. Sundkindlustust rakendatakse üksnes aktiivses registris olevatele sõidukitele, va vanasõiduk ja võistlussõiduk.

Soovitan kindlasti kasutada Maanteeameti keskkonda eteenindus.mnt.ee. Riigiportaali eesti.ee kaudu sisenedes ei ole andmed täielikud.

Kui sõidukil puudub kehtiv kindlustus ja selle lõppemisest on möödunud rohkem kui 12 kuud, siis rakendatakse sundkindlustust. Esialgu 30 päevaks, seejärel edasi 90 päeva kaupa, kuni sõidukile on tehtud omaniku enda poolt kindlustus või sõiduk registrist ajutiselt kustutatud.

Mopeedide-mootorrataste sundkindlustuse makse määr on 9-21 eurot kuus, sõiduautodel 21-54 eurot kuus, veoautodel veel kallim. Ise kindlustust tehes on see kindlasti odavam. Oluline on ka see, et vaatamata sundkindlustusele tuleb kindlustusjuhtumi toimumisel ikkagi maksta ka omavastutust, mis on 640 eurot.

Sõiduki omanik saab sõiduki liiklusregistrist ajutiselt kustutada Maanteeameti e-teeninduse kaudu määrates ajutise kustutamise tähtaja (maksimaalselt 24 kuud). Registrikande saab taastada igal ajal ning need registrikanded on riigilõivuvabad. Kui viimase tehnoülevaatuse JA viimase kindlustuspoliisi lõppemisest on möödunud 24 kuud, siis peatatakse Maanteeameti poolt automaatselt liiklusregistri kanne ning ka sellise sõiduki suhtes ei ole kindlustus kohustuslik. Registrikande peatamiseks peavad mõlemad tähtajad olema möödunud rohkem kui 24 kuud tagasi. Sõiduk kantakse automaatselt registrisse tagasi tehnoülevaatuse läbimisel.

Indrek Sirk
vandeadvokaat
Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli

Vanasõidukid ja „must number“

Vaata kõikide mootorrataste musta numbri akte siit!

Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse kohaselt on vanasõiduk teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv sõiduk, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat ja mis on vanasõidukiks tunnustatud. Sellistel vanasõidukitel on õigus kanda musta numbrimärki, mis näitab, et sõiduk vastab vanasõidukina registreeritava sõiduki tehnonõuetele ja originaalsusele kehtestatud nõuetele.

Vanasõidukina tunnustamist teostavad vähemalt viie vanasõidukiklubi määratud ja Maanteeameti tunnustatud kaks asjatundjat, kes väljastavad vanasõidukina tunnustamise akti. Vanasõidukina tunnustamine, tunnustamise akti väljastamine ning selle juurde kuuluvad toimingud teostatakse sõiduki omaniku või vanasõidukina tunnustamise taotleja kulul.

Vanasõidukiks tunnustamine annab käesoleval ajal rahalises vääringus mõõdetava väärtusena õiguse läbida korraline tehniline ülevaatus iga nelja aasta järel. Vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivusaeg on 12 aastat, hilisem vanasõidukiks tunnustamise akt muudab kehtetuks varasemalt väljastatud aktid.

Lisaks asjakohastes õigusaktides kehtestatud nõuetele on Eesti Vanatehnika Klubide Liit koostanud mõisteid ja põhimõtteid selgitava käsiraamatu, et vajalik info oleks teada juba enne sõiduki taastamise juurde asumist. Lae endale käsiraamat alla siit!

Käsiraamat vene keeles on leitav siit.

Tempo 2014

Vastselt ilmunud ajakirja “Tempo” numbrist saate lugeda järgmist:

Mõttemõlgutusi mööduvast aastast, Jaan Sild
Unic-Moto silmapaistev väljapanek Motoexotikal, Heiki Vint
Virumaa piirkonna minevik,olevik ja tulevik, Reigo Vilu
Päikeseline reis Saksamaa laadale, Raili Bachmann ja Gerli Ramler
Pärnu Moto 2014, Jüri Bäärs
Miks mulle meeldivad mootorrattad?, Heik Reitel
Vanatehnikaüritused varasügisesel Inglismaal, Ivar Lindla
Wana-Kolga Tsiklitalli hooaeg 2014, Meelis Remmel
Rattaost Poola Lodži laadalt, Priit Pedak
International IndianRally 2014, Ave Lindla
Mõtteid Tagadi Restauraatorite päevast, Maarek Heinsaar
Agu Koop käis Soomes
Registreeritud mootorrataste arv
Tuula Motofestival 2014

Head uudistamist!