Romupäev Tagadil

04.06.1995 toimus esimest korda Romupäev Tagadil millega pandi algus Unic-Moto poolt korraldatavale Tagadi Restauraatorite päevale.