Eesti Moto-Klubi

Eesti Moto-Klubi asutati 16. aprillil 1928. aastal O/Ü Raadio Ringhäälingu ruumides Estonia teatrimajas, Tallinnas. Klubi idee algatajateks ja põhikirjale allakirjutajateks olid härrad Fred Olbrei, Karl Freybach, Aleksander Sivard ja Richard Olbrei.

Säilinud on 7. aprilli 1941 aastal Kehakultuuri ja Spordikomitee poolt Eesti Motoklubile saadetud kiri, milles teatatakse, et vastavalt ENSV Rahvakomissaride Nõukogu määrusele kuuluvad
likvideerimisele kõik enne ENSV konstitutsiooni jõustumist asutatud ühingud ja nende liidud ning seepärast ENSV Vabariiklik Kehakultuuri- ja Spordikomitee kohustab Eesti Motoklubi asuda
kohe klubi likvideerimisele koos osakondadega. Klubi varad tuleb üle anda hiljemalt 15. aprilliks 1941 ENSV Auto-Mootorspordi Klubi ülemale. Kirjale on alla kirjutanud esimehe asetäitja A. Luht ja asjadevalitseja K. Teder.

Loe läemalt: Tempo nr. 24 – 2017 (lk, 44-48)