Klubiga liitumine

Ühingu liikmeks võib olla iga füüsiline isik, kes soovib osaleda ühingu töös ning kes tunnistab ühingu põhikirja  ning klubi liikme aukoodeksit.

Täidetud sooviavaldus saata allkirjastatult aadressil:

EVMK UNIC-MOTO
Tagadi tee 1, Kurtna
Saku vald, 75503 Harjumaa

või digitaalallkirjastatult e-postile unicmoto@unic-moto.ee

Ühekordne sisseastumismaks €25 ja liikmemaks jooksva aasta eest summas €20 (õpilastele ja pensionäridele €10) tasuda klubi arveldusarvele:

Saaja: EESTI VANAMOOTORRATTAKLUBI UNIC-MOTO
Saaja konto, Swedbank: EE512200221011926253
Selgitus: Sisseastumis- ja liikmemaks (aasta)

 

vanamootorratturite pesa. aastast 1976.