Võru Moto 2016 registreerumine

  1. (kohustuslik)
  2. (kohustuslik)
  3. (kohustuslik)
  4. külgkorv
  5. Registreerimisvormi täitmisega kinnitan, et kohustun üritusel täitma kõiki kehtivaid liikluseeskirju ja vastutan ise oma sõiduki tehnilise seisukorra eest
 

vanamootorratturite pesa. aastast 1976.