Sildiarhiiv: header

VANASÕIDUKITE REGISTER

Vanasõidukite eriliste numbrimärkide tähistamise traditsioon ulatub Eestis 1980. aastasse. Tavalisest erineva numbri saab selline sõiduk, mis on kõrge originaalsusega ning väga heas seisukorras. Lisaks kvaliteedimärgile on musta numbriga vanasõidukitel ka pikem ülevaatuse periood ning puudub sundkindlustus. Erinevate maksude kehtestamisel on vanasõidukid alati “välja arvatud” staatuses.

Eesti Vanatehnika Klubide Liit on vabatahtlike abiga kogunud ühtsesse registrisse kõik Eestis vanadele sõidukitele antud erilised numbrimärgid ja nende sõidukite tehnilised andmed. Register avalikustati EVKL aastakoosolekul 29.05.2021. Registris on avaldatud NSVL ajal klubi Unic
väljastatud numbrid, 1990. aastatel väljastatud eriseeria numbrimärgid
ning 2000. aastate alguses väljastatud unikaalsed numbrimärgid. Kõige suurem maht on loomulikult vanasõidukitel, mida on alates 2007. aastast tunnustatud juba ligi 800 sõidukit.

Registrist leiab ka statistika ning juhised, kuidas vanasõidukit tunnustada. Kui taastad autot või mootorratast, siis on võimalik registrist piltide ja aktidel olevate märkuste abil ise veel paremini teha. Hindamiste puhul tuleb muidugi arvestada, et sõidukid olidki erinevalt komplekteeritud ning ega ekspert ka viimase poldipeani igat sõidukit tunne. Uhkusega saab siiski öelda, et Eesti must number on tugev kvaliteedimärk ka mujal maailmas.

Vanasõidukite registriga saab tutvuda Eesti Vanatehnika Klubide Liidu kodulehel register.evkl.ee.

Igaüks saab ka olla abiks meie vanatehnikaregistri täiendamisel – eelkõige on abiks nii uuemate kui vanemate piltide saatmine meie vanasõidukitest. Eriti huvitavad on vanad ajaloolised pildid kümnendite tagant.

EVKL – Eesti Vanatehnika Klubide Liit

Unic-Moto vimpli kasutamisest

EESTI VANAMOOTORRATTAKLUBI UNIC-MOTO MOOTORRATTAVIMPLI KASUTAMISE STATUUT

Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto (EVMK Unic-Moto) mootorrattale kinnitatava vimpli kasutamise õigus on EVMK Unic-Moto liikmel, kes omab restaureeritud või originaalselt säilinud ja konserveeritud vanamootorratast, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat.

Vimpel kinnitatakse sõidusuunas vaadatuna vasakule poole juhtraua (algusest 20-22 cm kaugusele) ja esiratta võlli vahele. Vimpli kaugus juhtrauast on 12-14 cm. Soovitav on kasutada vimpli nööri alumises osas enne kinnituspunkti vahelülina esihargi edasi-tagasi liikumise kompenseerimiseks juhtraua suhtes vedru või kumminööri korrektset konstruktsiooni.

Mootorrattavimpel on püha mälestus möödunust ning klubi au sümbol olevikus ja tulevikus, seepärast kasutatakse seda vaid paraadsõitudel ja vanatehnikanäitustel. Rallidel, võistlustel ja igapäevasõitudel ei ole selle kasutamine lubatud.

Kui vanamootorrattale on kinnitatud EVMK Unic-Moto vimpel, siis esindame Eesti vanatehnika harrastust, eelkõige Unic-Motot. Teeme seda väärikalt ja lugupidavalt nii liikluses kui ka suheldes ja käitudes.